Saturday, September 22, 2012

plotGoogleMaps na Revolutions

Nakon tradicionalnog jutarnjeg pregledavanja RSS feed-ova, gde svakako spada i R-bloggers, naišao sam na temu u kojoj je reč o interaktivnom prikazu popularnih pesama u SAD-u (mada su dostupni podaci i za Evropu). Kako mi je ceo interfejs delovao prilično "sumnjivo", prestao sam da se igram sa grafikonom i vratio nazad na temu. Luba Glukov, analitičar iz kompanije Revolution Analytics je za potrebe kreiranja interaktivnog grafikona koristio paket plotGoogleMaps, čiji je autor Milan Kilibarda, jedan od osnivača naše R korisničke grupe.

Milane, čestitamo!

Tuesday, September 18, 2012

On-line kursevi statistike i programiranja u R-u

Pre izvesnog vremena firma Coursera je u svoju ponudu uključila dosta besplatnih kurseva obrade podataka, statistike i na opštenarodno oduševljenje, R-a! Od 3. septembra krenuo je početni kurs statistike, a od 24. septembra počeće kurs programiranja i analize podatka koji se oslanja na R. Budući da broj mesta nije ograničen, sve što Vam je potrebno da krenete sa učenjem statistike i/ili R-a je Internet konekcija i malo dobre volje. Za više informacija o dostupnim kursevima iz oblasti analize podataka pogledajte odeljak za statistiku.

Nakon odslušanih lekcija iz početne statistike, ukratko bih rezimirao svoje utiske:
  • pro:
    • upotreba R-a
    • jasno izloženi osnovni statistički principi
    • povratna informacija u vidu "kvizova" i zadataka, nakon svake lekcije
  •  contra:
    • daleko kvalitetniji i obuhvatniji tutorial osnovne statistike (za sada) je dostupan na KhanAcademy