Thursday, November 1, 2012

Prostorni podaci u R-u


Prošle godine je održan kurs na Građevinskom fakultetu u Beogradu pod nazivom "Prostorne analize u opensource GIS okruženju". Na kursu je pored standarnih GIS alata važnu ulugu uzeo i R, kao nestandardan GIS alat. R, međutim, ima sve više prostornih paketa koji obuhvataju širok spektar alata za prostornu analizu. Neki od paketa su vidljivi na stranici  CRAN Task View: Analysis of Spatial Data

Uvod u manipulaciju prostornim podacima u R jeziku dat je u prezentaciji, uz koju su dati i podaci i skript. 

Prezentacija obuhvata:
 •  Formati prostornih podataka, koordinatni referentni sistemi i transformacije. 
 •  Rad sa prostornim podacima u R okruženju.
 •  Plotovanje prostornih podataka i manipulacija sa raznim GIS formatima.
Materijal na engleskom jeziku za napredne korisnike, kreiran od strane vodećih R stručnjaka u ovoj  oblasti, dostupan je na stranici http://geostat-course.org/. Tu su dostupni materijali  sa poslednjih nekoliko kurseva (od 2008 godine) koji često ukljčuju i video materijale, prezentacije, skriptove i podatke.Wednesday, October 17, 2012

Webinar: "Šta vam nisu rekli o statistici?"

U subotu, 20. oktobra, Damjan Krstajić, osnivač Istraživačkog centra za hemijsku informatiku, održaće on-line predavanje na temu "Šta vam nisu rekli o statistici?".

Saturday, September 22, 2012

plotGoogleMaps na Revolutions

Nakon tradicionalnog jutarnjeg pregledavanja RSS feed-ova, gde svakako spada i R-bloggers, naišao sam na temu u kojoj je reč o interaktivnom prikazu popularnih pesama u SAD-u (mada su dostupni podaci i za Evropu). Kako mi je ceo interfejs delovao prilično "sumnjivo", prestao sam da se igram sa grafikonom i vratio nazad na temu. Luba Glukov, analitičar iz kompanije Revolution Analytics je za potrebe kreiranja interaktivnog grafikona koristio paket plotGoogleMaps, čiji je autor Milan Kilibarda, jedan od osnivača naše R korisničke grupe.

Milane, čestitamo!

Tuesday, September 18, 2012

On-line kursevi statistike i programiranja u R-u

Pre izvesnog vremena firma Coursera je u svoju ponudu uključila dosta besplatnih kurseva obrade podataka, statistike i na opštenarodno oduševljenje, R-a! Od 3. septembra krenuo je početni kurs statistike, a od 24. septembra počeće kurs programiranja i analize podatka koji se oslanja na R. Budući da broj mesta nije ograničen, sve što Vam je potrebno da krenete sa učenjem statistike i/ili R-a je Internet konekcija i malo dobre volje. Za više informacija o dostupnim kursevima iz oblasti analize podataka pogledajte odeljak za statistiku.

Nakon odslušanih lekcija iz početne statistike, ukratko bih rezimirao svoje utiske:
 • pro:
  • upotreba R-a
  • jasno izloženi osnovni statistički principi
  • povratna informacija u vidu "kvizova" i zadataka, nakon svake lekcije
 •  contra:
  • daleko kvalitetniji i obuhvatniji tutorial osnovne statistike (za sada) je dostupan na KhanAcademy

Thursday, August 2, 2012

Konferencija useR! 2012 završila se pre nekoliko meseci i mnogi blogeRi su se od tada oglasili, iznoseći svoja viđenja konferencije, ali su korisnici koji nisu bili u prilici da lično posete konferenciju ostali uskraćeni za detaljan pregled. Da tako ne bude, pobrinuo se Silard Pafka, član R korisničke grupe iz Los Anđelesa. Reč je o video prezentaciji u kojoj Pafka daje detaljan prikaz interesantnih detalja sa ovogodišnje useR! konferencije. Prezentacija traje oko 80 minuta i sadrži dosta primera u R konzoli, pa se preporučuje HD format (720/1080p).


Link do video prezentacije preuzet sa:  http://www.r-bloggers.com/RUG/2012/08/highlights-from-the-user-2012-conference/

Saturday, January 21, 2012

ggplot2 webinar

DRagi koRisnici R-a,

ukoliko do sada niste imali prilike da se upoznate sa ggplot2 paketom, imaćete prilike da to učinite u sredu, 8. februara od 20-21h. Hedli Vikam (Hadley Wickham), autor ggplot2 paketa će održati prezentaciju u kojoj će demonstrirati kako osnovne, tako i napredne mogućnosti ggplot2 paketa, davati praktične savete u vezi sa izradom grafikona i objaviti nove opcije koje će biti implementirane u narednim verzijama paketa. Pokrovitelj webinara je kompanija Revolution Analytics, koja je pomogla i osnivanje R zajednice u Srbiji.

Ukratko, ggplot2 je inspirisan "Gramatikom grafikona" Lilenda Vilkinsona (Amazon). Jedinstven pristup vizualizaciji podataka koji Vilkinson iznosi u svom delu poslužio je Vikamu kao polazna osnova u implementaciji sistema za grafičko prikazivanje podataka u R-u. ggplot2 omogućava da kreirate grafikone manipulišući osnovnim sastavnim elementima svakog grafikona - linijama, "stubićima", tačkama, itd. Ovakav pristup omogućava daleko veću slobodu prilikom kreiranja grafikona, pa samim tim i kvalitetniju i informativniju vizuelizaciju podataka. Paket je dostupan na CRAN mreži, pa ga možete instalirati jednostvnim pozivom komande:
install.packages("ggplot2")
nakon čega paket možete učitati sa:
library(ggplot2)
Ukoliko se odlučite da istražite mogućnosti ovog paketa, preporučujemo zvaničnu stranicu i wiki na GitHub-u kao početne reference. Ukoliko imate konkretne probleme u vezi sa ggplot2 paketom, posetite zvaničnu mailing listu, a za kompletan pregled mogućnosti paketa najbolje je konsultovati odličnu knjigu Hedlija Vikema iz Springer-ove UseR edicije.Imajte u vidu da će odziv zainteresovanih koRisnika biti veliki, pa je najbolje registrovati se na vreme.

PozdRav!!!