Friday, July 15, 2011

Okupljanje R zajednice Srbije: uvod u R i pisanje dinamičkih statističkih izveštaja

Sa osetnim zakašnjenjem se oglašavamo povodom prošlomesečnog (skromnog) okupljanja lokalne zajednice koje je održano pod pokroviteljstvom našeg sponzora, kompanije Revolution Analytics. Bilo je reči o "početnim koracima" u R-u i pogađate, o pisanju dinamičkih statističkih izveštaja.

Friday, March 11, 2011

R: instalacija jezika i paketa sa CRAN mrežeUvod


Pre nego što zasučemo rukave i upoznamo se sa naprednim funkcijama u R-u, neophodno je da objasnimo postupak instalacije samog programskog jezika, kao i paketa sa CRAN mreže. Postupak instalacije zavisi od operativnog sistema (platforme) na kojoj se instalacija R-a vrši. U najkraćim crtama objasnićemo postupak instalacije R-a za:

kao i instalaciju paketa sa CRAN mreže.

Tuesday, March 1, 2011

kRenuli smo...

Naša R zajednica je i zvanično počela sa radom u subotu, 19. februara, kada smo održali prvi sastanak. Iako je sastanku prisustvovalo samo četvoro ljudi, čini se da je to više nego dovoljno za početak. Poređenja radi, korisnička grupa u Sloveniji koja trenutno ima oko 60 članova i okuplja se dva puta mesečno, počela je samo sa 3 člana. Našu (za sad) skromnu grupu čine:
  • Kristina Veljković cv
  • Milan Kilibarda cv
  • Darko Vučetić cv
  • Aleksandar Blagotić cv