Šta je R?

R je programski jezik specijalizovan za statističku obradu i grafičko prikazivanje podataka. Nastao je kao implementacija otvorenog koda S jezika, a delom je inpirisan i Sheme programskim jezikom. Danas R koristi veliki broj statističara i smatra se svojevrsnim standardom za statističku analizu. Kao deo GNU projekta, izvorni kod R-a izdat je pod GNU GPL licencom i dostupan je korisnicima različitih operativnih sistema.

S programski jezik razvijen je sredinom sedamdesetih godina 20. veka u Bell Labs (današnji AT&T) od strane Džona Čejmbersa. Ros Ihaka i Robert Džentlmen, profesori Univerziteta u Oklandu (Novi Zeland), 1993. godine kreću sa razvojem novog S jezika, koji ubrzo postaje popularan među statističarima širom sveta. Da li zbog imena autora (Ros, Robert), ili zbog sličnosti sa S jezikom, novi programski jezik za statističku analizu intuitivno je nazvan R. Sve do 1997. godine, R je razvijan od strane Ihake i Džentlmena (uz pomoć Martina Mehlera sa Tehnološkog instituta u Cirihu), nakon čega se formira veća grupa statističara odgovornih za njegov dalji razvoj - R Development Core Team.

Brojni dodaci osnovnog R jezika dostupni su u vidu "paketa" preko CRAN mreže. Oni pružaju dodatnu funkcionalnost, pa je pored više od 2500 paketa dostupnih na CRAN mreži gotovo nemoguće zamisliti statističku tehniku koju R ne može izvršiti.