Saturday, January 21, 2012

ggplot2 webinar

DRagi koRisnici R-a,

ukoliko do sada niste imali prilike da se upoznate sa ggplot2 paketom, imaćete prilike da to učinite u sredu, 8. februara od 20-21h. Hedli Vikam (Hadley Wickham), autor ggplot2 paketa će održati prezentaciju u kojoj će demonstrirati kako osnovne, tako i napredne mogućnosti ggplot2 paketa, davati praktične savete u vezi sa izradom grafikona i objaviti nove opcije koje će biti implementirane u narednim verzijama paketa. Pokrovitelj webinara je kompanija Revolution Analytics, koja je pomogla i osnivanje R zajednice u Srbiji.

Ukratko, ggplot2 je inspirisan "Gramatikom grafikona" Lilenda Vilkinsona (Amazon). Jedinstven pristup vizualizaciji podataka koji Vilkinson iznosi u svom delu poslužio je Vikamu kao polazna osnova u implementaciji sistema za grafičko prikazivanje podataka u R-u. ggplot2 omogućava da kreirate grafikone manipulišući osnovnim sastavnim elementima svakog grafikona - linijama, "stubićima", tačkama, itd. Ovakav pristup omogućava daleko veću slobodu prilikom kreiranja grafikona, pa samim tim i kvalitetniju i informativniju vizuelizaciju podataka. Paket je dostupan na CRAN mreži, pa ga možete instalirati jednostvnim pozivom komande:
install.packages("ggplot2")
nakon čega paket možete učitati sa:
library(ggplot2)
Ukoliko se odlučite da istražite mogućnosti ovog paketa, preporučujemo zvaničnu stranicu i wiki na GitHub-u kao početne reference. Ukoliko imate konkretne probleme u vezi sa ggplot2 paketom, posetite zvaničnu mailing listu, a za kompletan pregled mogućnosti paketa najbolje je konsultovati odličnu knjigu Hedlija Vikema iz Springer-ove UseR edicije.Imajte u vidu da će odziv zainteresovanih koRisnika biti veliki, pa je najbolje registrovati se na vreme.

PozdRav!!!

No comments:

Post a Comment